Det här är min favoritorkester:
De kommer från Barcelona och alla, utom kompet och Scott Hamilton, är 6-20 år.
Pianisten Ignasi Terraza är blind sedan 55 år. Lyssna till hans fuga i början!
Vill ni lyssna mer på orkestern så sök  här!               


Take care!

Mer:

Nr 01
Nr 02
Nr 03
Nr 04
Nr 05
Nr 06
Nr 07
Nr 08
Nr 09
Nr 10
Nr 11
Nr 12
Nr 13
Nr 14
Nr 15
Nr 16
Nr 18
Nr 19
Nr 20counter free